Fasadbild på Nybro Stora Hotellet
Fasadbild på Nybro Stora Hotellet
Fasadbild på Nybro Stora Hotellet
  • 1824 Nybro är ett samhälle

  • 1865 Nybro blir köping

  • 1932 Nybro blir stad

  • 1935 Nybro får hotell, stadshus och bank

  • 2020 Nybro får ett hotell igen

En hästmarknadsdag kunde det serveras 2800 st pilsner

Broschyr- Nybro stad
Nybro Stora Hotellet
Stadsvy Nybro